Skip to main content

Adam Lambert – Twitter párty

 

ADAM LAMBERT @adamlambert

Glamberts! What’s up!? Twitter party!!

Glamberts! Co nového!?  Twitter párty!

 

 

Königin Schwermut ♔ ‏@kanjimani

@adamlambert hiiii from Germany <3

Ahoj z Německa

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@kanjimani hi from LA! I love Germany!

Ahoj z LA! Miluji Německo!

 

gabrielle ‏@mxryjholland

@adamlambert any hints for a possible tour?

Nějaké náznaky o možném turné?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@mxryjholland no tour plans set up yet. It’s too early. But I def want to!

Žádné plány na turné zatím nejsou. Je příliš brzy. Ale definitivně chci!

 

Emilie ✌ ‏@emilie_haugan

@adamlambert what’s the best song on TOH, in your opinion?

Jaká je nejlepší písnička na TOH podle Tvého názoru?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@emilie_haugan I love ALL the songs on the album!

Miluji všechny písně na tom albu!


✖GhostTown✖ ‏@adamsexual

@adamlambert are you coming Finland this year?

Přijedeš letos do Finska?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@adamsexual I hope so!! I love Finland!

Doufám!! Miluji Finsko!


DIANA ‏@glamilylove_

@adamlambert What was it like working with Tove Lo?

Jaké to bylo pracovat s Tove Lo?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@glamilylove_ I LOVED working with @iamtovelo ! She is so down to earth and talented!

MILOVAL jsem pracovat s @iamtovelo! Je tak v pohodě a talentovaná!


ELMA ‏@purpleelma

@adamlambert What’s in the books for u between now & June 16? More interviews? More magazines? Anything else?

Co máš v plánu od teď do 16. června? Více rozhovorů? Více časopisů? Něco jiného?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@purpleelma oh honey-So much! PhotoShoots, interviews,Visiting radio stations all over the country and then making my way over to the UK.

oh zlato  Tak moc! Focení, rozhovory, návštěvy rádií po celé zemi a pak zamířím ven do UK.

 

TOH 16th of June ‏@cuckooforadamx

@adamlambert what’s your favorite perfume at the moment?

Jaký je teď Tvůj oblíbený parfém?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@cuckooforadamx I love my Tom Ford Tuscan Leather

Miluji můj Tuscan Leather od Toma Forda

 

katja ♕ ‏@xkinkykale

@adamlambert what’s good for sore throat?

co je dobré na bolavý krk?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@xkinkykale honey!

med!

 

Tatyana Inshakova ‏@tatyana27121986

@adamlambert what’s that „huge ballad“ on the album? Can you tell us the name of it?

jaká je ta “velká balada” na tom albu? Můžeš nám říct její jméno?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@tatyana27121986 There I Said It is the huge ballad!

‘There I Said’ je ta velká balada!

 

Baby Strange ‏@metal_Guru_82

@adamlambert Would you say the album has kind of a ‚concept‘ feel too it? Not like prog or anything! but a definite theme? Xxx

Řekl bys, že je z toho alba cítit nějaká ‘koncepce’? Nemyslím programově nebo tak! Ale nějakou hlavní myšlenku?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@metal_Guru_82 not really a concept album- but def recurring themes.

není to ani tak album v duchu jedné hlavní myšlenky – ale jsou tam určitě motivy, které se opakují.

 

Niemals Aufgeben ❤ ‏@senorita_SM

@adamlambert do you know that you mean the world to your fans? I love you so much it actually hurts

Ty víš, že pro své fanoušky znamenáš celý svět? Miluji Tě tak moc, že to až bolí

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@senorita_SM I love you all too!!!

Mám vás všechny taky rád!!!

 

Ghost Town Heart! ‏@sarainnirvana

@adamlambert How do u cope with all these very early radio stations‘ interviews babe? I know U’re a night person lol

Jak zvládáš všechny ty brzké ranní rozhovory v rádiích baby? Vím, že jsi sova lol

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@sarainnirvana hahaha it’s true that I’m not a morning person. Haha. I have to drink lots of coffee.

hahaha to je pravda, jsem sova. Haha. Musím pít hodně kávy.

 

Oskar Hawryluk ‏@oskarhawryluk1

@adamlambert Fighting for your attention isn’t really easy thing, Adam.

Bojovat o Tvou pozornost opravdu není snadné Adame.

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@oskarhawryluk1 oh?

oh?

 

María Cristina ‏@cristina_gmaij

@adamlambert How about the song with @drbrianmay? sure! it has to be great

Co ta písnička s Dr. Brianem Mayem? Jistě! Musí být skvělá

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@cristina_gmaij @drbrianmay it IS great!! Brian’s riffs w a big giant hip hop beat.

Je to skvělé!! Brianovy riffy s obrovským hip hop rytmem.

 

Merrie ‏@merrie_NY

@adamlambert What do you think when ppl compare you to #Elvis ?

Co si myslíš o tom, že Tě lidé srovnávají s Elvisem?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@merrie_NY very flattering to be compared to the King.

Je to velmi lichotivé být srovnávaný s králem.

 

Rita ‏@lambertpassion

@adamlambert on a scale from 1 to 10 how addicted are you to shoes?

na stupnici od 1 do 10, jak závislý jsi na svých botách?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@lambertpassion 11

11

 

INAC STAGE -2 days ‏@thehensleydiva

@adamlambert French fans are waiting for you.

Francouzští fanoušci na Tebe čekají.

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@thehensleydiva I love France! I’ll be there soon!

Miluji Francii! Budu tam brzo!

 

FBI for Lambert ‏@mandypinkyminky

@adamlambert what is with promo in GERMANY ? We need you back here on radio stations

searching for Adam lambert in Germany

co je s propagací v NĚMECKU? Potřebujeme Tě zpátky v tady rádiích. Hledám Adama Lamberta v Německu.

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@mandypinkyminky I’m coming!! Don’t worry

Přijdu!! Neboj se

 

ADAM LAMBERT @adamlambert

Regarding my band. I have changed up the players every era (album). Change is good. Keeps us growing. Don’t get stuck in the past!

Co se týká mé skupiny. Změnil jsem hudebníky v každé éře (albu). Změna je dobrá. Nutí nás jít kupředu. Nezůstávejte v minulosti!

 

mal ‏@mallorycaylen

@adamlambert how many more music videos can we expect from era 3?

kolik hudebních videí můžeme očekávat v éře 3?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@mallorycaylen none of that stuff is planned. We do this all step by step.

nic z tohohle není plánované. Postupujeme krok za krokem.

 

Allie Young ‏@allieyoung13

@adamlambert any other acting gigs lined up or are you just concentrating on the album right now?

jsou ve výhledu nějaké další role nebo se právě teď soustředíš jen na to album?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@allieyoung13 just concentrating on the album for now

teď se soustředím na to album

 

ghost town ‏@crisscolferz

@adamlambert why you always follow and unfollow fans? it hurts you know

proč vždycky začneš a přestaneš sledovat fanoušky (na Twitteru)? To bolí, víš

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@crisscolferz aww. Sorry about that. It’s accidental. Then I wanna keep it fair

Omlouvám se za to. Je to náhodné (uklepnutí). Pak chci aby to bylo fér (být spravedlivý).

 

Mayra Glambert ‏@daydream1521

@adamlambert Do you like the Netherlands?

Máš rád Nizozemsko?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@daydream1521 I love the Netherlands.

Miluji Nizozemsko.

 

Kym Ypres-Smith ‏@kymysmith

@adamlambert How taxing technically is the Queen repertoire? Did you have to adapt your singing technique for it?

Jak technicky náročný je repertoár Queen? Musel jsi kvůli tomu přizpůsobit svou techniku zpívání?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@kymysmith there were def days off when I had to stay silent.

byly tam určitě volné dny, kdy jsem musel být zticha (nechat odpočinout své hlasivky, pozn. př.).

 

Dominga López ‏@domingalopezb

@adamlambert why do cats hate you?

proč Tě kočky nemají rády?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@domingalopezb cuz I’m a dog.

protože jsem pes.

 

@papiglambert

@adamlambert CAN YOU PLEASE JUST TWEET ME HI IT WOULD MEAN THE WORLD TO ME I MISSED YOUR TWITTER PARTY 3 TIMES MAKE IT HAPPEN THIS TIME

MŮŽEŠ MI PROSÍM TWEETNOUT AHOJ, ZNAMENALO BY TO PRO MNĚ VŠECHNO. ZMEŠKALA JSEM TVOU TWITTERPÁRTY 3X . UDĚLEJ TO TENTOKRÁT

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@papiglambert hello!!!

ahoj!!!

 

all the love for H ‏@xparadiseharryx

@adamlambert I love you so much Adam,, can you talk about your song „heavy fire“?

Mám Tě tak moc ráda Adame, můžeš prosím promluvit o Tvé písničce “Heavy Fire”?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@xparadiseharryx I love it. It’s like a cross between massive attack and led Zeppelin

Miluji ji. Je to něco mezi Massive Attack a Led Zeppelin

 

️️ ‏@itsokadam

@adamlambert fav emoji?

oblíbený emotikon?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@itsokadam
I’m a Unicornʕ •ᴥ•ʔ ‏@yidaglambert
http://oi59.tinypic.com/2r56j68.jpg

@adamlambert do you like Italy? Which City? Please answer❤️

Máš rád Itálii? Které město? Prosím odpověz

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@yidaglambert I finally saw Venice for the first time this year. Milan is fab. Also Turin.

Konečně jsem v tomto roce viděl poprvé Benátky. Milán je úžasný. I Turín.

 

Kuba Flamingo ‏@kubaflamingo

@adamlambert did you get the pedicure since that interview with ryan seacrest about your gross feet?

byl jsi na té pedikuře od toho rozhovoru s Ryanem Seacrestem o Tvých neupravených nohách?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@kubaflamingo I gave myself one.

Udělal jsem si ji.

 

Robyn ‏@robyng_

@adamlambert it would mean soooo much if you saw this spent two weeks staring at your face for these #itsahardlifepic.twitter.com/TiVxrweFO9

znamenalo by to hodně, kdybys viděl tohle, pro co jsem strávila dva týdny zírajíc na Tvou tvář pro tyhle

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@robyng_24 great work!!!!!! Love them.

skvělá práce!!!!!! Miluji je.

 

Kelsey ‏@kelsbarlow

@adamlambert Favourite aftershave?

oblíbená voda po holení?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@kelsbarlow I don’t use aftershave

Nepoužívám vodu po holení

 

Skyłer ‏@sam4553

@adamlambert what happened to your nose peircing? You never where if anymore

co se stalo s Tvým piercingem v nosu? Už ho tam nemáš

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@sam4553 it got infected! ;(

zanítilo se to!

 

Glenda ‏@konaflower

@adamlambert Did you really say that famous people don’t like you? Seems a ton of famous people sing your praises, lots of respect!!

Opravdu jsi řekl, že Tě slavní lidé nemají rádi? Vypadá to, že spousta slavných lidí na Tebe pěje chválu, spousta respektu!!

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@konaflower I wasn’t being serious.

žertoval jsem.

 

Alexis ♎️ ‏@featheredraven

@adamlambert I’m a Libra with a Leo rising and Scorpio moon. I’m also an Indigo Child and Empath. Just thought you should know.

Jsem Váha s ascendentem ve Lvu a descendentem ve Štíru. Jsem také Indigo dítě a empatik. Jen si myslím, že bys to měl vědět.

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@featheredraven are you? cool!

Jo? Bezva!

 

writingsbyaquarius ‏@mhlowhorn

@adamlambert do u know anything about illuminati?

víš něco o illuminati?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@mhlowhorn that’s a conspiracy. I’m convinced. Lol

tohle je spiknutí. Jsem o tom přesvědčený. Lol

 

Billie Malamas ‏@billiemalamas

@adamlambert what size ear gauge are you?

Jakou velikost má Tvoje díra v uchu?

 

ADAM LAMBERT‏@adamlambert

@billiemalamas zero

Nula

shimoli

Author shimoli

More posts by shimoli

Join the discussion 10 Comments

 • Katarina Glamsis napsal:

  Diplomat každým coulem! Moc děkuju za překlad 🙂

  • Shimoli710 napsal:

   Jo, tak nad tím jsem taky přemýšlela u toho překladu a napadá mně to hlavně když sleduji ty rozhovory. On je opravdu skvělý diplomat. 🙂
   Dík za koment. 🙂

 • Janimi napsal:

  Vďaka za preklad !!!!!….konečne po dlhom čase sa odhodlal aj na niečo odpovedať pre fans :-)))))))

  • Shimoli710 napsal:

   Není zač. 🙂 Jo, mohl by zas pořádat TP pravidelně. 🙂

 • cholet napsal:

  Ty boty máme společné :“D fakt moc dík za překlad 🙂

  • Shimoli710 napsal:

   Není zač. 🙂
   A jo, teda – u těch bot jsem na tom úplně stejně :DD