Skip to main content

Twitter Party!!
Banjee Boys And Dancey Girls get down!

Banjee boys a Dancey Girls připravte se!
(pozn. př.: Řekla bych že si tady Adam “vypůjčil” větu ze své písničky “Pop That Lock”: ”Banjee Boys and Dancey Girls get down down down”. Hledala jsem termín Banjee na internetu a našla jsem tohle: Wikipedia – Banjee. Dole pod článkem je překlad prvního odstavce ve kterém se mluví o pojmu Banjee).

Glad u all are feelin the track previews on itunes!! As u know, I worked hard on this album— for all of YOU! thanks u all!
Těší mně vaše pocity z těch ukázek písniček na iTunes!! Jak víte, pracoval jsem tvrdě na tomhle albu – pro všechny z VÁS! Díky vám všem!

@alexanderenrico: Banjee? Or Banshee????
Banjee? Nebo Banshee????
it’s Totally Banjee.
Absolutně Banjee.
_____
It’s not the kind of slang one finds themselves SPELLING… More of a spoken term of endearment.
To není ten druh slangu co někdo našel… spíš bych to nazval něžným oslovením. (pozn. př.: myslím že Adam tady naráží na diskuzi o tomto odkazu: Urban Dictionary, kterou vedli jeho fanoušci na Twitteru)

@hmbscully When is the TOUR to support the ALBUM?
Kdy bude turné na podporu nového alba?
not sure yet doll.
Zatím nevím panenko.

_____
“@_Tayshell: @adamlambert what’s your favorite song on it??”
Který je Tvůj oblíbený song na té desce?
I love them all!!
Mám je rád všechny!!
_____
“@XxMusicLuvr18xX: @adamlambert Where do you get your leopard pants? Werkkkk!”
Odkud máš ty leopardí kalhoty? (pozn. př.: Werk je výraz pro souhlas a pochvalné ocenění.)
hahaha I think they’re old kill city jeans
Hahaha Myslím že to jsou staré Kill City jeans (pozn. př.: Kill City je obchodní značka pro rockem inspirované neformální pánské a dámské oblečení).
_____
“@JennyRunsToo: @adamlambert How much of this album was written based on your real life experiences.”
Jak velkou část toho alba jsi napsal na základě svých reálných životních zkušeností?
is this a trick question?
To je chyták?
_____
“@iDanLadd: @adamlambert What was the toughest song to record?
Která písnička se nahrávala nejhůř?
#Trespassing”Underneath is a beast.
Underneath je bestie.
_____
“@andrea__DC: @adamlambert how this album different from the previous one?”
Čím je tohle album odlišné od toho předcházejícího?
you tell me
To mi řekni ty.
_____
“@BillyCharlesNY: @adamlambert how have you grown as an artist since your last record?
Jak jsi se zlepšil jako zpěvák od tvé poslední desky?
#XOBC” I think you can hear it in the new songs.
Já si myslím že to můžeš slyšet v těch nových písničkách.
_____
“@_sheldor: @adamlambert What is your favourite song to perform?”
Která je tvoje oblíbená písnička pro vystoupení?
live doing Trespassing at the NNN awards, excited to sing NCOE w my band!
Když jsem zpíval naživo Trespassing na NNN Awards a těším se na to až budu zpívat NCOE s mou skupinou!
_____
“@MrDomAvalos: @AdamLambert What’s your favorite song off of MDNA? ”
Jaká je Tvoje oblíbená písnička od Madonny?
gangbang I think…
Myslím že Gangbang…
_____
“@HotLikeHarry_1D: @adamlambert how many songs on the album are written by you?xoxoxo
Kolik písniček na tom albu jsi napsal ty sám?
” I wrote on 12 out of the 15 tracks.
Napsal jsem 12 z těch 15 skladeb.
_____
“@Aquarius_Girl2: @adamlambert What COLORS do you associate with this album/music?”
Jaké barvy si spojuješ s tímhle albem/touhle hudbou?
black and yellow honey. Caution….
Černou a žlutou zlatíčko. Pozor….
_____
“@Rebecca0313: @adamlambert What song will be the most popular on the radio?”
Která písnička bude nejvíc populární v rádiu?
haha I don’t have a crystal ball girl, ask the radio? Lol
Haha, já nemám křišťálovou kouli, co se zeptat toho rádia? Lol
_____
“@NICK_COLOSIMO: @AdamLambert do you plan on writing a song with @LadyGaGa anytime In the future?”
Plánuješ psaní písničky s @LadyGaga někdy v budoucnu?
ask her… I’m down. dat diva fierce
Zeptej se jí… Já jsem pro. Tahle “divoká diva”
_____
@ShadowGlambert:
Are u going to have a love interest in your new NCOE video?

Budeš mít lásku ve svém novém NCOE video?
to me, NCOE is about all of US. A community. A movement.
Pro mně NCOE je o celé Americe. Společenství. Změně.
_____
“@OblaBerting: @adamlambert did you mess with the sound board in the recording studio?”
Hrál sis s mixážním pultem v nahrávacím studiu?
no. -engineers responsibility. I’m not qualified.
Ne. To je práce pro techniky (zvukaře). Na to nemám kvalifikaci
_____
“@P0NDWATER: @adamlambert You were right about the wait”
Měl jsi pravdu o tom čekání.
Awww thanks!
Awwww díky!
_____
“@DELeonard: @adamlambert is engineering the music something you would like to learn?”
Je technická práce s hudbou něco co by ses rád naučil?
maybe someday.
Možná jednou.
_____
@ChrisVllds:
You know that you’re one of the best voices of Amercan idol, i love your voice, your work and your songs

Víš že jsi jeden z nejlepších hlasů Amerického Idolu? Miluji tvůj hlas, tvou práci a tvé písničky.
thanks buddy!
Díky kámo!
_____
“@blakkrrox: LOVE ur natural beauty shining thru on ur Trespassing phase @adamlambert ~ Who’s doing ur cover graphics?”
Miluju tvou přirozenou krásu, která září skrz tvé ‘Trespassing období’. Kdo dělal grafiku obalu tvého CD?
Cherry Multimedia!
Cherry Multimedia! (pozn. př.: Lee Cherry má očividně Adama v oblibě jak je vidět z jeho stránek na webu: webové stránky Lee Cherry)
_____
“@Canadian_Paula: @adamlambert What is the role of executive producer?”
V čem spočívá role výkonného producenta?
creative overview. Keeping everything within a cohesive vibe…
Tvůrčí dohled. Držet všechno pospolu aby to ladilo…
_____
“@Glambert0124: @adamlambert how did the word glambert get started?”
Odkud se vzalo slovo glambert? Kdy to začalo?
I think the media started it during idol? I dunno
Myslím že to začala používat média během Idolu. Nevím.
_____
“@joannalovesgaga: Who’s gonna be the director for your next music video? @adamlambert”
Kdo bude režisérem tvého příštího udebního videa?
I don’t know yet but it’s gonna be epic.
To zatím nevím. Ale bude to nezapomenutelné.
_____
“@breathless2: @adamlambert did joy come in and change your vision?”
Přišlo štěstí a změnilo tvou vizi?
yes Mary… Such Is life. .
Ano Mary… Takový Je život.. (pozn. př.: nejsem si jistá, ale vzhledem k té “Mary” hádám, že by se Adam mohl bavit o tomhle žalmu:
Joy comes in the morning)
_____
“@MeganGlambert: wait………… @adamlambert is releasing a vinyl record?!”
Počkej………….. @adamlambert vydává vinylovou desku?!
yes!! It IS going to be available on vinyl.
Ano, tohle bude k dostání jako vinyl.
_____
“@AdamzLoverDH: @adamlambert @meganglambert Sorry but whats vinyl?”
Omlouvám se, ale co je to vinyl?
hahahaha.
hahahaha.
_____
@Dsilb37: yooo brotha! “naked love” turned out awesome, super pumped for the album, great work!!
Yoooo brácho! “Naked Love” se úžasně povedlo, jsem totálně nažhavený na to album, skvělá práce!!
hell yeah!! thanks.
No to teda jo!! Díky.
_____
@adamlambert Thanks Glamberts! 🙂 gonna make some dinner now.
Díky Glamberts! 🙂 Teď si jdu udělat nějakou večeři.

Originální stránka s přepisem: Twitter Party

Tady je ten překlad prvního odstavce článku Banjee z Wikipedie:
“Banjee” nebo “banjee boy” je termín z roku 1980 nebo ještě starší, který popisuje určitý typ mladého Latinoameričana (Hispánce), černocha nebo míšence, který má sex s muži a který se obléká ve stylu stereotypní mužské městské módy z důvodů, které mohou zahrnovat vyjádření mužnosti, aby skryl svou sexuální orientaci a zájem mužské partnery.Tento pojem je většinou spojen s New Yorkem a jeho původ může být v Nuyorican. Postoj, oděvy, etnika, maskulinita, tělesná konstrukce a mladý věk jsou všechny prvky, které se nazývají „banjee punc pravosti“.

sharka

Author sharka

More posts by sharka