Skip to main content

Napsali: Adam Lambert, Josh Crosby, Catt Gravitt, Tom Shapiro

Produkovali: Josh Crosby a Robert Marvin

Doba trvání: 4:08

 

ORIGINAL (EN)
Strip away the flesh and bone
Look beyond the lies you’ve known
Everybody wants to talk about a freak
No one wants to dig that deep
Let me take you underneath
Baby, better watch your step
Never mind what’s on the left
You’re gonna see things you might not wanna see
It’s still not that easy for me underneath

A red river of screams, underneath
Tears in my eyes, underneath
Stars in my black and blue sky
And underneath, under my skin
Underneath the depths of my sin
Look at me, now do you see?

Welcome to my world of truth
I don’t wanna hide any part of me from you
I’m standing here with no apologies
Such a beautiful release
You inside of me

A red river of screams, underneath
Tears in my eyes, underneath
Stars in my black and blue sky
And underneath, under my skin
Underneath the depths of my sin
Look at me, now do you see?

Underneath, underneath, underneath
Underneath, underneath

Welcome to my world of truth

A red river of screams, underneath
Tears in my eyes, underneath
Stars in my black and blue sky
And underneath, under my skin
Underneath the depths of my sin
Look at me, now do you see?

Underneath, underneath, underneath
Look at me, do you see?
Look at me, do you see?

Welcome to my world of truth
I don’t wanna hide any part of me from you

PŘEKLAD (CZ) – překlad @DrakulkaCZ
Odstranit maso a kost
Podívej se za lži, které jsi znal
Každý chce mluvit jen o tom podivínovi
Nikdo se nechce pátrat hlouběji
Nech mě vzít tě pod povrch
Baby, dávej si pozor kam jdeš
Nevšímej si, co je vlevo
Uvidíš věci, které možná nechceš vidět
Stále to pro mě není snadné, pod povrchem

Červená řeka výkřiků, pod povrchem
Slzy v mých očích, pod povrchem
Hvězdy na mém černo-modrém nebi
A pod povrchem, pod mou kůží
Pod povrchem, hloubky mého hříchu
Podívej se na mě, teď už vidíš?

Vítej do mého světa pravdy
Nechci před tebou skrývat žádnou svoji část
Stojím tu bez omluv
Jak krásné osvobození,
Ty uvnitř mě

Červená řeka výkřiků, pod povrchem
Slzy v mých očích, pod povrchem
Hvězdy na mém černo-modrém nebi
A pod povrchem, pod mou kůží
Pod povrchem, hloubky mého hříchu
Podívej se na mě, teď už vidíš?

Pod povrchem, pod povrchem, pod povrchem
Pod povrchem, pod povrchem

Vítej do mého světa pravdy

Červená řeka výkřiků, pod povrchem
Slzy v mých očích, pod povrchem
Hvězdy na mém černo-modrém nebi
A pod povrchem, pod mou kůží
Pod povrchem, hloubky mého hříchu
Podívej se na mě, teď už vidíš?

Pod povrchem, pod povrchem, pod povrchem
Podívej se na mě, už vidíš?
Podívej se na mě, už vidíš?

Vítej do mého světa pravdy
Nechci před tebou skrývat žádnou svoji část