Skip to main content
ORIGINAL (EN)
Think by now I would’ve learnt
Just how you love to hurt me
Before I get a chance to speak
You’re convinced I’m guilty

God knows I’ve been a very bad boy
You been tellin‘ me
You been tellin‘ me
But God knows I didn’t break your toys
But you’re blamin‘ me
You’re blamin‘ me

I feel thrown out the window
You seem to enjoy
You don’t have to be so
So hard on your boy
You don’t have to be so
(God knows you don’t have to be so)
So search and destroy
(Search and destroy)
I feel thrown out the window
(I feel so thrown out the window)
You’re too hard on me
(You’re too hard on your boy)
You’re too hard on your boy

Now, I don’t mind a little pain
When I’ve really earned it yeah
But you got me whipped and chained
When I don’t deserve it

God knows I’ve been a very bad boy
You been tellin‘ me
You been tellin‘ me
But God knows I didn’t break your toys
But you’re blamin‘ me
You’re blamin‘ me

I feel thrown out the window
You seem to enjoy
You don’t have to be so
So hard on your boy
You don’t have to be so
(God knows you don’t have to be so)
So search and destroy
(Search and destroy)
I feel thrown out the window
(I feel so thrown out the window)
You’re too hard on me
(You’re too hard on your boy)
You’re too hard on your boy

A sha-a-sha-ame, a sha-a-sha-ame
It’s a damn
sha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-ame
A sha-a-sha-ame a-sha-a-sha-ame
It’s a damn
sha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-ame
A sha-a-sha-amed a-sha-a-sha-amed
You’ve got me
Asha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-amed
A-sha-a-sha-amed, a sha-a-sha-amed
You’ve got me
Asha-a-sha-a-a-a-amed

I feel thrown out the window
You seem to enjoy
You don’t have to be so
So hard on your boy
You don’t have to be so
(God knows you don’t have to be so)
So search and destroy
(Search and destroy)
I feel thrown out the window
(I feel so thrown out the window)
You’re too hard on me
(You’re too hard on your boy)
You’re too hard on your…

I feel
A-sha-a-sha-amed a-sha-a-sha-amed
You’ve got me
Asha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-amed
A-sha-a-sha-amed a-sha-a-sha-amed
You’ve got me
Asha-a-sha-a-a-a-a-a-a-a-amed

PŘEKLAD (CZ) – překlad @DrakulkaCZ
Mysli, už mi mohlo dojít
Jak jen miluješ zraňovat mne
Než mám šanci promluvit
Jsi přesvědčený, že jsem vinen

Bůh ví, že jsem byl velmi špatný hoch
Už jsi mi to říkal
Už jsi mi to říkal
Ale bůh ví, že jsem ti hračky nerozbil
Ale viníš mne
Viníš mne

Cítím se jak vyhozený z okna
Zdá se, že se bavíš
Nemusíš být tak
Tak krutý na svého kluka
Nemusíš být takový
(Bůh ví, že nemusíš být takový)
Takový „najdi a znič“
(„Najdi a znič“)
Cítím se jako vyhozený z okna
(Cítím se tak jako vyhozený z okna)
Jsi na mne příliš krutý
(Jsi příliš krutý na svého kluka)
Jsi příliš krutý na svého kluka

Takže, nevadí mi trocha bolesti
Když jsem si jí fakt zasloužil, jo
Ale tys mne spráskal a spoutal
Když si to nezasluhuji

Bůh ví, že jsem byl velmi špatný hoch
Už jsi mi to říkal
Už jsi mi to říkal
Ale bůh ví, že jsem ti hračky nerozbil
Viníš mne
Viníš mne

Cítím se jak vyhozený z okna
Zdá se, že se bavíš
Nemusíš být tak
Tak krutý na svého kluka
Nemusíš být takový
(Bůh ví, že nemusíš být takový)
Takový „najdi a znič“
(„Najdi a znič“)
Cítím se jako vyhozený z okna
(Cítím se tak jako vyhozený z okna)
Jsi na mne příliš krutý
(Jsi příliš krutý na svého kluka)
Jsi příliš krutý na svého kluka

Škoda, škoda
To je sakra
Ško-o-o-o-o-o-o-da
Škoda, škoda
To je sakra
Ško-o-o-o-o-o-o-da
Ztrapněný, ztrapněný
Tys mne
Ztrapnil
Ztrapněný
Tys mne
Ztrapnil

Cítím se jak vyhozený z okna
Zdá se, že se bavíš
Nemusíš být tak
Tak krutý na svého kluka
Nemusíš být takový
(Bůh ví, že nemusíš být takový)
Takový „najdi a znič“
(„Najdi a znič“)
Cítím se jako vyhozený z okna
(Cítím se tak jako vyhozený z okna)
Jsi na mne příliš krutý
(Jsi příliš krutý na svého kluka)
Jsi příliš krutý na svého…

Cítím se
Ztrapněný
Tys mne
Ztrapnil
Ztrapněný
Tys mne
Ztrapnil


Překlad prosíme kopírovat pouze se zdrojem webu. Děkuji