Skip to main content

Adam Lambert – Twitter párty! Ptejte se!!

 

adamlambert

Twitter party! Ask me stuff!!

Twitter párty! Ptejte se mě na něco!

 

YourGlambert

Replying to @adamlambert

Do you video chat with pharaoh??

Už jsi měl videochat s Pharaohem?

 

adamlambert

Hahah not yet

Haha, ještě ne

 

fcklaurs

Replying to @adamlambert

do you intend to give more music?

Máš v úmyslu vydat víc hudby?

 

adamlambert

More music is coming!!!

Bude tam více hudby!

 

JSmith92

Replying to @adamlambert

@adamlambert did you watch any of drag race this season?

Sledoval jsi něco z Drag Rce tuto sezónu? (https://en.wikipedia.org/wiki/RuPaul%27s_Drag_Race)

 

adamlambert

Yes I watched the whole thing! Love that show

Ano, viděl jsem to všechno! Miluji tu show

 

fabrittzzio

Replying to @adamlambert

What do u think about this http://pic.twitter.com/TJZCUP9JJT     

Co si myslíš o tomhle?

 

adamlambert

Wow! Replica!

Wow! Replika!

 

bombalurina03

Replying to @adamlambert

Did you bedazzle that Trans Am Firebird shirt yourself?

Ty třpytky na tom Trans Am Firebird tričku jsou Tvoje práce?

(Adam má na tom TAF tričku pro QAL koncerty přidané barevné, červené kamínky – na fotkách je to vidět: https://twitter.com/14gelly/status/885029201199419392)

 

adamlambert

I did! Lol. It was fun. @Dsquared2 made the shirt

Udělal jsem to! LOL Byla to zábava. @Dsquared2 udělal to tričko. (https://www.instagram.com/dsquared2/)

 

Maryk8lynn

Replying to @adamlambert

Like my shirt? http://pic.twitter.com/BJ1inOJgRf   

Líbí se Ti moje tričko?

 

@adamlambert

Awwww yaaaaaas queen

AWWWWW Joooooo queen!

 

PicsAdamLambert

Replying to @adamlambert

My drawing for you, Please tell me if you like it ? http://pic.twitter.com/PjGXZvgp3f   

Má kresba pro Tebe. Prosím, řekni, že se Ti líbí?

 

adamlambert

Wow!! Great job!!

Wow! Skvělá práce!!

 

JakeExpress

Replying to @adamlambert

Could we see a collaboration with you and @xtina some day?

Můžeme někdy vidět nějakou spolupráci mezi Tebou a Christinou Aguilerou?

 

adamlambert

That would be fun! Have always been a fan

To by byla zábava! Vždycky jsem byl fanoušek

 

kinkykiedis

Replying to @adamlambert

Is there more video to come for Two Fux? The teeth one was hilarious. Loved it.

Je tam další video k Two Fux? To se zubama bylo legrační. Líbilo se mi.

 

adamlambert

Thank u! It was a Snapchat filter.

Děkuji! Byl to Snapchat filtr.

 

skaschep

Replying to @adamlambert

Who came up with the red color for this tour? I have always loved red!

Koho napadly ty červené vlasy pro tohle turné? Vždycky se mi líbila červená!

 

adamlambert

It felt classic and rock n roll.

Přišlo mi to klasické a rock n rollové.

 

glambertesque

Replying to @adamlambert

Adam, how’s the tricycle behaving when you are on stage with it?? Prop nightmare or dream?

Jak to jde s trojkolem na pódiu?? Noční můra nebo sen?

 

adamlambert

Hahah it’s not the easiest to peddle in those heels. But we have made bigger peddles which helps.

Haha, není to nejjednodušší, točit pedály v těch podpatcích. Ale udělali jsme větší pedály, což pomohlo.

 

shoutheloudestt

Replying to @adamlambert

When will you be releasing a new album and what sound are you going for this time??

Kdy vydáš nové album a jak to bude tentokrát znít?

 

adamlambert

Soon! This collection is slightly retro and comes back full circle to my love for glam rock

Brzo! Tahle kolekce je tak trochu retro a vrací se zpět k uzavřenému kruhu pro mou lásku ke glam rocku

 

carolehumphrey9

Replying to @adamlambert

Why have you dropped Its Late & Spread Your Wings from the set?

Proč jste dali pryč z programu Its Late & Spread Your Wings?

 

adamlambert

Cuz we felt like it.

Protože jsme to tak chtěli.

 

Dreamleaper

Replying to @adamlambert

Do you still rub before concerts?

Tahle otázka měla znít trochu jinak, protože Dreamleaper se zřejmě chtěl/a zeptat, jestli si Adam chodí stále zacvičit/zaběhat před koncertem. Ale to jedno písmenko (run/rub) dost pozměnilo smysl (‘rub/rubbing’ je slangově ‘onanovat’), takže Adamově odpovědi – udivenému pohledu – se nemůžeme divit. 🙂

 

adamlambert

 

glamberlicious

Replying to @adamlambert

Do you get mad with fans that show up in your hotel?

Jsi naštvaný na fanoušky, když se ukážou v Tvém hotelu?

 

adamlambert

Angry? No. Sometimes a bit weirded out maybe

Naštvaný? Ne. Někdy možná trochu vyvedený z míry (zaskočený).

 

PerkiKat

Replying to @adamlambert

How do you like being an uncle to Remy?

Jaké to je, být strýčkem Remyho?

 

adamlambert

He’s sooooo cute

Je taaaaaaaaak roztomilý

 

_CryBaeCry_

Replying to @adamlambert

Adam What is your favourite food ?

Adame, jaké je Tvé oblíbené jídlo?

 

adamlambert

I’m always a fan of Thai curry

Vždycky jsem byl fanouškem thajského kari

 

peachyheechul

Replying to @adamlambert

Does this count as a federal offense? http://pic.twitter.com/Vq4AUCK7u9

Bere se to jako přečin? (Na té fotce je fanynka, jak strhává ze stěny plakát QAL, který si pak odnesla s sebou na památku)

 

adamlambert

Hahaha I don’t think anyone will press charges. Lol

Haha, nemyslím si, že by Tě někdo žaloval. Lol

 

glambert_flash

Replying to @adamlambert

do u know ur kinda annoying sometimes doing ig livestreams and twitter parties without warning first

Víš, to je někdy trochu rozčilující, když děláš živá IG vysílání a twitter párty bez předchozího varování

 

adamlambert

Hahah I’m sorry I inconvenienced u

Haha, omlouvám se, že jsem Ti způsobil nepříjemnost.

 

shoutheloudestt

Replying to @adamlambert

Personal favourite song off your first album???

Tvůj oblíbený song z Tvého prvního alba???

 

adamlambert

Ooooh good question. I love them all obviously. Broken Open is very special.

Ooooh to je dobrá otázka. Samozřejmě, mám je rád všechny. Broken Open je opravdu výjimečný.

 

SweetReunion22

Replying to @adamlambert

How thrilling is to have #TwoFux on the QAL set list? Adore this song!

Jak moc vzrušující je mít #TwoFux na QAL programu? Zbožňuji ten song!

 

adamlambert

I’m so grateful that Brian and Roger wanted to play it. 🙂 it’s super fun to sing.

Jsem tak vděčný, že to Brian a Roger chtěli hrát. 🙂 Je to bezva zábava, zpívat ho.

 

iMenageTrois

Replying to @adamlambert

Fave strain of weed?

Oblíbená odrůda marihuany?

 

adamlambert

Sativa or Hybrid.

Sativa nebo hybrid.

 

adamsglamberrt

Replying to @adamlambert

is the idol rumor true? are you going to be a judge?

Jsou ty zvěsti o idolu pravdivé? Budeš porotcem?

 

adamlambert

Not true. I’m not gonna be a judge.

Nejsou pravdivé. Nebudu porotcem.

 

adamsglamberrt

Replying to @adamlambert

is brian playing the guitar on two fux?

Hraje Brian tu kytaru v Two Fux?

 

adamlambert

No. It was the producer Big Taste

Ne. Byl to producent Big Taste.

 

bluebusss

Replying to @adamlambert

what’s your favorite Lana Del Rey song? Do you have one??

Jaká je Tvá oblíbená písnička od Lana Del Rey? Máš nějakou??

 

adamlambert

High By the Beach is pretty sexy

High By the Beach je hodně sexy

 

xadamsvoice

Replying to @adamlambert

How working with Queen inspires you to work on your own music?

Jak Tě spolupráce s Queen inspiruje při práci na Tvé vlastní hudbě?

 

adamlambert

I think it’s informed some of my new music sorta subconsciously

Myslím, že se to tak nějak podvědomě promítá do mé nové hudby.

 

becksie1

Replying to @adamlambert

How do you cool down on stage, you guys must get so hot up there?

Jak se chladíš, když jsi na pódiu, musí vám tam být horko?

 

adamlambert

There are electric fans on the edge of the stage. Helps a little.

Jsou tam elektrické ventilátory na krajích pódia. Trochu to pomáhá.

 

artcaminah

Replying to @adamlambert

collab with @ladygaga

Spolupráce s Lady Gaga

 

adamlambert

We have before! She wrote FEVER and was w me when I recorded it. So fun. She’s a force

Už jsme měli! Napsala FEVER a byla u toho, když jsem to nahrával. Byla to taková zábava. Je opravdu hodně energická.

 

xadamsvoice

Replying to @adamlambert

What about new music? We want to know moooore about it! Pls

 

adamlambert

What do u want to know?

Co chcete vědět?

 

katzolicious

Replying to @adamlambert

Why there won’t be an album for the era #4?

Proč tam nebude album pro éru 4?

 

 

adamlambert

Huh?

Cože?

 

tuke18

Replying to @adamlambert

I miss Grandma June.

Chybí mi Grandma June (babička June – postava ze seriálu Hra o trůny, kterou Adam rád jeden čas imitoval ve svých snapchatech).

 

adamlambert

Hahaha. Me too

Haha. mně taky.

 

LeahtDee

Replying to @adamlambert

the reviews for two Fux are really good! are you happy?

recenze pro Two Fux jsou opravdu dobré! Jsi rád?

 

adamlambert

Yes I’m thrilled people like it. 😉 it’s an empowerment anthem.

Ano, jsem nadšený, že se to lidem líbí. 😉 Je to hymna pro posílení sebedůvěry v sebe a ve své vlastní schopnosti.

 

lolurnotdk

Replying to @adamlambert

@adamlambert Do you like a new Gaga’s song The Cure?

Líbí se Ti nový song The Cure od Lady Gaga?

 

adamlambert

I think my fav from her latest album is John Wayne.

Myslím, že můj oblíbený song z jejího posledního alba je John Wayne.

 

adamsglamberrt

Replying to @adamlambert

favorite sport?

oblíbený sport?

 

adamlambert

Not into sports. Surprised ?

Sport mě nebaví. Překvapená?

 

Mireille_Music

Replying to @adamlambert

How many colors of nailpaint did you bring this tour?

Kolik odstínů laku sis vzal s sebou na tohle turné?

 

adamlambert

Lol. Like 10!

Lol. Asi 10!

 

godneyisglory

Replying to @adamlambert

how cute is @alexander_olly tho?

Jak roztomilý je @alexander_olly?

 

adamlambert

Very

Moc

 

xadamsvoice

Replying to @adamlambert

Everything! Haha something about the sound maybe?!

Všechno! Haha, třeba něco o tom, jak to bude znít? (to nové album, pozn. př.)

 

adamlambert

Guitars in every song

Kytary v každé písničce

 

wickedwitchgal

Replying to @adamlambert

Have the current issues in the US made it harder as a gay artist?

Dělají to současné problémy v USA těžší pro gay umělce?

 

adamlambert

Seems to me that things are actually easier for gay artists than ever before.

Vlastně mi to přijde, že to gay umělci mají snazší než kdy předtím.

 

MrP0nyTail

Replying to @adamlambert

Do you like my drawing of you? It took 3 weeks http://pic.twitter.com/BocVTDzBYH

Líbí se Ti má kresba pro Tebe? trvalo mi to tři týdny

 

adamlambert

Hahhahaha

 

dannielm

Replying to @adamlambert

Do you choose your tattoo designs specifically or let the artist suggest new work? My 19 yr old son is addicted to them!

Vybral sis vzory pro svá tetování sám nebo jsi nechal umělce, aby Ti něco navrhli? Můj devatenáctiletý syn je na nich závislý!

 

adamlambert

I’ve done both.

Obojí.

 

queennamedJ

Replying to @adamlambert

Did you ever figure out what they wanted from you

Povedlo se Ti přijít na to, co po Tobě vlastně chtěli?

 

adamlambert

They? It was YOU! Still waiting. Hah

Oni? To jsi byl/a TY? Pořád čekám. Ha.

 

MrP0nyTail

Replying to @adamlambert

Would you work with Ryan Tedder again? Any plans to in the future? Sleepwalker is beautiful

Dělal bys někdy zase s Ryanem Tedderem? Nějaké plány do budoucna? Sleepwalker je nádherný

 

adamlambert

He’s amazing! maybe someday!

Je úžasný! Možná někdy!

 

DjankaKarr

Replying to @adamlambert

What do you drink now when you go on stage with Queen? Tequila or water?

Co piješ, když jsi na pódiu s Queen? Tequilu nebo vodu?

 

adamlambert

Water! Sometimes a shot toward the end of the show.

Vodu! Někdy si dám panáka ke konci té show.

 

Cait1602

Replying to @adamlambert

Any place you want to visit but havent had the chance yet?

Nějaké místo, které bys chtěl navštívit a zatím jsi k tomu neměl příležitost?

 

adamlambert

Egypt

Egypt

 

SanneGielesen

Replying to @adamlambert

Promoting TWO FUX in germany http://pic.twitter.com/kY4pvWjzFK

Děláme promo Two Fux v Německu

 

adamlambert

Hahahhahaha love that

Haha, miluji to

 

_larry_lambert_

Replying to @adamlambert

Do you watch any youtube personalities regularly?

Sleduješ pravidelně nějaké youtubery?

 

adamlambert

Not a huge fan of the vlogger medium. I prefer to watch scripted episodic tv

Nejsem velký fanoušek vloggerů. Preferuji dívat se na televizní pořady, které mají scénář.

 

KeshaLebanon

Replying to @adamlambert

What do you think about Kesha’s new single #Praying???

Co si myslíš o novém singlu Praying od Keshy?

 

adamlambert

Great song! Love her voice in it!

Skvělý song! Miluji její hlas v tom!

 

_larry_lambert_

Replying to @adamlambert

11 year old me at your trespassing tour at the pacific amphitheater where u played Pop That Lock for the 1st time live, remember this gig? http://pic.twitter.com/bXpjZndYlX

Jako jedenáctiletá jsem byla na Trespassing turné v pacifickém amfiteátru, kde jsi hrál poprvé Pop That Lock, pamatuješ si to vystoupení?

 

adamlambert

Awwwwww

 

_larry_lambert_

Replying to @adamlambert

This gif is hot, just thought I’d share it http://pic.twitter.com/5tjoSJqlmx

Tenhle GIF je sexy, tak jsem ho chtěla sdílet

https://twitter.com/_larry_lambert_/status/885257707518689282

 

adamlambert

Goal Weight

dobré na hubnutí

 

Basmariki

Replying to @adamlambert

Some paintings and sketches I did a while ago for you~ Hope you like them, Adam! http://pic.twitter.com/ndjlbMKeM8

Některé z kreseb a skic, které jsem pro Tebe udělala. Doufám, že se ti líbí Adame!

 

 

adamlambert

Wow!!!!! Very cool.

Wow!!! Opravdu cool.

 

angel0051

Replying to @adamlambert

Whose Idea was the fushia bike?

Čí nápad bylo to fuchsiové kolo?

 

adamlambert

Mine.

Můj.

 

Katyglamgirl

Replying to @adamlambert

Will you be making any changes for the UK QAL shows

Budete dělat nějaké změny pro UK QAL koncerty?

 

adamlambert

Most likely. We like changing it up. Keeps us fresh

Pravděpodobně. Rádi děláme změny. Aby to bylo svěží.

 

xhelgaxglam

Replying to @adamlambert

You like coconut?

Máš rád kokos?

 

adamlambert

Love

Miluji ho

 

Mireille_Music

Replying to @adamlambert

So you enjoy the backstage life?don’t mean the waiting, but the preparing,the last minute changes, the meals together with everyone,the high

Užíváš si život v zákulisí? Nemyslím to čekání, ale ty přípravy, změny na poslední chvíli, společné jídlo s ostatními, to vzrušení

 

adamlambert

Yes your life is family.

adamlambert

*tour

Ano, tvůj život je rodina (Adam ještě dodal *turné*)

 

*shimoli*

 

 

shimoli

Author shimoli

More posts by shimoli

Join the discussion One Comment