Skip to main content

Adam Lambert Twitter párty, 13. srpna 2014

 

ADAM LAMBERT @adamlambert

 

Ask me some questions!

Ptejte se mně!

 

Twitter party!

Twitter párty!

 

“@thnksfrthsins: @adamlambert what’s your favorite part about being on tour?” The energy of the crowd. It’s a great rush!

“Co je máš nejradši na tom, když jsi na turné?” Energii toho publika. Je to skvělý adrenalin!

 

“@tattoojo: @adamlambert what is your new tattoo?” I filled in more on sleeve and added a crescent moon on my left arm. Im a night person

“Jaké máš nové tetování?” Mám víc vyplněný rukáv a přidal jsem půlměsíc na mou levou paži. Jsem sova (tedy člověk, který je víc aktivní pozdě do noci, pozn. př.)

 

“@susan_424: @adamlambert Do you now buy more stuff for your house than new clothes?” Yeah I’m obsessed w decorating it. ;)

“Kupuješ si teď víc nových věcí do svého domu než šatů?” Jo, jsem posedlý tím, abych si jej vyzdobil.

 

“@kamarmezher96: @adamlambert where are you at the moment ?” Seoul, S Korea! We have a show tonight!

“Kde jsi právě teď?” V Jižní Korei! Máme dnes večer show!

 

“@paulkpaul101299: @adamlambert what’s your fav childhood memory?” First times being on stage. ;)

“Jaká je Tvá oblíbená vzpomínka z dětství?” Když jsem poprvé stál na pódiu.

 

“@anthonymikaels: @adamlambert Do you have a boyfriend ^^” no

“Chodíš s někým?” Ne

 

“@madaskcor: @adamlambert Do you like One Republic’s Love Runs Out? I love it!” I LOVE that song.

“Máš rád Love Runs Out od One Republic?” MILUJI tu píseň. (pokud si LRO chcete připomenout: https://www.youtube.com/watch?v=0OWj0CiM8WU)

 

“@griffith1321: @adamlambert do you like going on stage glammed out or more natural?” When I’m going on stage I can’t help but getting glam

“Jdeš raději na pódium v glam nebo víc přirozeném vzhledu?” Když jdu na pódium, nemohu si pomost, ale chci být glam (tedy glamour, tedy okouzlující :D).

 

“@chris3austin: @adamlambert had much chance to write for new album?” Yea it’s about halfway written. Approx.

“Měl jsi možnost pracovat na novém albu?” Jo, je způlky napsané. Asi tak.

 

@Sterlaangg @adamlambert when the hell are you coming out with some new music!? Btw I love you! Keep on doing what you are doing. #alwaysfabulous ” as soon as this tour in over in early Sept, I’m scheduled to get back into the studio to finish the album. 😉

“Kdy k čertu vydáš novou hudbu? Mimochodem, miluji Tě! Pokračuj v tom co děláš. #vždyckybáječný”  Hned jak skončí tohle turné na začátku září se mám vrátit do studia a dokončit to album.

 

“@colfabs: @adamlambert how is work with chris colfer?•” he was a total professional and very kind hearted. We got along like old friends.

“Jaké je to pracovat s Chrisem Colferem?” Byl naprostý profesionál a hrozně moc srdečný. Vycházel jsme spolu jako staří přátelé.

 

“@purpleelma: @adamlambert What’s one of the downfalls about touring?” gets a little lonely offstage, but once u get onstage it’s all good.

Co je jednou ze špatných stránek ohledně turné?” Že je člověk trochu osamělý, když není na pódiu. Ale jakmile se dostaneš na pódium, je to všechno dobré.

 

“@1dproudcrew: @adamlambert if you had the chance to ask your future self one question, what would it be?! :) x” well was it worth it!? Lol

“Pokud bys měl šanci zeptat se svého budoucího já na jednu otázku, naco by ses zeptal?” Nu, stálo to za to!? Lol

 

“@elkat_bert: @adamlambert Does Rufas have a girlfriend?” Why would u ask me that? Ask him! Hah

“Chodí Rufus s někým?” Proč se na to ptáš mně? Zeptej se jeho! Ha

 

“@lambetterer: @adamlambert will the new album be rock genre?” I don’t believe in genre. It’s passé

“Bude to nové album ve stylu rocku?” Já na styly nevěřím. To je pasé (minulost).

 

“@afalseinertia: @adamlambert any suggestions for new music to listen to?” the new @maroon5 „it was always you“ Reminds me of Seal-Crazy

“Nějaké návrhy na novou hudbu k poslechu?” Novinku od @maroon5 “It Was Always You”. Připomíná mi to Seal-Crazy. (Je to fakt dobré: https://www.youtube.com/watch?v=Vmw6fnvqOOM, no a pro srovnání, tady je Crazy od Seala: https://www.youtube.com/watch?v=4Fc67yQsPqQ )

 

“@indoforeveur: @adamlambert please can you speak french ? 19” ugh please I wish! Lol I SHOULD LEARN. one of the sexiest languages.

“Adame prosím, umíš francouzsky?” Uf, přál bych si umět! Lol, MĚL bych se ho učit. Jeden z nejvíce sexy jazyků.

 

“@kimberlylxl: @adamlambert any collaborations in new album?” Probably

“Nějaká spolupráce na novém albu?” Pravděpodobně. (Když mluvíme o spolupráci, tak tady je jedna možnost spolupráce, která před chvílí neoficiálně prosákla na Twitter

 

https://www.facebook.com/180468061994420/photos/a.183990594975500.35992.180468061994420/755492904491930/?type=1&theater)

“@c0lfert: @adamlambert don’t you think it’s time to come to Brazil???” I’d love to come to Brazil.

“Nemyslíš že je čas abys přišel do Brazílie???” Rád bych přišel do Brazílie.

 

“@juneauxena: @adamlambert Did it take a lot of practice to sashay down that ramp in those Killer Queen platforms?” Haha yeah right. Easy

“Dalo to hodně tréninku,  ta nonšalantní chůze dolů po té rampě na těch Killer Queen vysokých podpatcích?” Haha, jo správně. Snadné.

 

“@youtubebert: @adamlambert are you excited for @troyesivan’s album?? 36” yeah!

“Těšíš se na album Troye Sivana?” Jo! (Adam o tomhle albu dokonce už 2x tweetoval: https://twitter.com/adamlambert/status/495058263348482048, https://twitter.com/adamlambert/status/498590979784339457 )

 

“@ibleedfoo: @adamlambert favorite breakfast food??” Eggs!

“Oblíbená snídaně??” Vajíčka!

 

“@sammiinicoler5:What do you have to say bout guards stopping us from taking pics/vids?“ I don’t mind. It’s usually the venues policy. ;(

“Co říkáš na ochranku, která nám nechce dovolit fotit/natáčet videa?” Nevadí mi to (to focení a natáčení aby nedošlo k omylu :)). Je to obvykle pravidlo, které má to místo,ve kterém se koná koncert.

 

“@glamourglambert: @adamlambert any ideas for halloween costumes?” No not yet! My fav holiday!

“Nějaké nápady na halloweenové kostýmy?” Zatím ne! Můj oblíbený svátek!

 

“@vegas1024: @adamlambert what do you think of @kesharose’s rainbow hair?” She looks gorgeous.

“Co si myslíš o duhových vlasech Keshy?” Vypadá nádherně. (jedna z posledních fotek Keshy: https://twitter.com/KeshaRose/status/500106012544618496/photo/1 )

 

“@lambertfever111: @adamlambert Do you ever lift weights, or just stick with cardio” both. But I want to work harder.

“Cvičíš někdy s činkami nebo děláš jen kardio?” Obojí. Ale chci víc posilovat.

 

“@meggy596: @adamlambert will u be getting new tattoos?” I’m getting addicted. Lol

“Necháš si dělat nějaké nové tetování?” Začínám na tom být závislý. Lol

 

“@lambertlovato: @adamlambert would you ever have your hair it’s natural colour again?”it’s been mostly natural lately. For the most part

“Budeš někdy mít opět svou přirozenou barvu vlasů?” To je v podstatě moje přirozená barva v poslední době.

 

“@mskibinskaa: @adamlambert don’t you want to change your hairstyle? or maybe come back to black? hmm? ;)” it changes all the damn time! Lol

“Nechceš změnit svůj účes? Nebo se třeba zase odbarvit na černo? hmm?” Mění se pořád (účes)! Lol

 

“@amandaglamberts: @adamlambert Can we hope for a world tour that includes Europe for the next album ? :)” if the new album is popular there

“Můžeme při příštím albu doufat v celosvětové turné, které bude zahrnovat Evropu?” Pokud tam bude to nové album populární

 

“@lambertlicious: does it piss u off when fans demand u to shave and be glam-rock? or do you not give a shit?” Haha it’s MY fuckin face.

“Štve Tě to,když fanouškové chtějí, aby ses oholil a vypadal glam-rockově? Nebo na to kašleš?” Haha, je to MŮj obličej

 

“@mayajmking: @adamlambert what made you decide to have a twitter partay now :)” Jetlag has me in and out of sleep. Lol

“Co Tě přimělo udělat Twitter párty?” Nemůžu spát kvůli Jetlagu. Lol

 

“@lambertlicious: does it piss u off when fans demand u to shave and be glam-rock? And who says glam rock is clean shaven? ain’t no rules

“Štve Tě to,když fanouškové chtějí, aby ses oholil a vypadal glam-rockově?” A kdo říká, že glam rock znamená hladce oholený? Tam nejsou pravidla

 

“@silliegirl Do you still drink those „5 Hour Energy“ shots or does juicing give you so much energy? Kale :)” I love those things!

“Piješ pořád “5 Hour Energy“ drinky (http://www.5hourenergy.com/images/ProdLeftTD_2013OrigBerryBottle.jpg ) nebo Ti dávají tolik energie džusy? Kale (http://www.therawfoodfamily.com/wp-content/uploads/2013/02/kale1-227×300.jpg )” Miluji tyhle věci! (Nevím jak vám, ale mně tu není úplně jasné, jestli Adam myslí energy drinky nebo džus z kapusty. :))

 

“@layalidx: @adamlambert favorite Robin Williams movie?” Toss up tween Hook and Ms Doubtfire.

“Oblíbený film Robina Williamse?” Je to nerozhodně mezi Hook a Mr. Doubtfire.

 

“@radical_lambert: @adamlambert worst place to get a tattoo?” Up near armpit is really painful.

“Nejhorší místo pro tetování?” Nahoře v okolí podpaží to opravdu bolí.

 

“@midori12k: @adamlambert And how DO you clean leather pants throughout tour?” I’m not wearing any leather pants on the tour. Look closely.

“A jak udržuješ čisté ty kožené kalhoty během turné?” Nenosím žádné kožené kalhoty. Podívej se pořádně.

 

(Fanouškům to nedalo, protože většina měla dojem, že ty kalhoty, ve kterých Adam vystupuje v první sadě písniček jsou kožené a zeptali se jeho stylistky:

Rebecca ‏@__CrazyLove 6h

@stylistjenrade So those first pants Adam wears onto the stage w leather jacket aren’t leather?! What are they?

Takže tamty první kalhoty, které Adam nosí na pódiu ke kožené bundě nejsou kožené?! Z čeho jsou?

Jen Rade ‏@stylistjenrade 5h

@__CrazyLove Coated denim with metallic paint details

Je to denim s metalickým efektem)

 

“@spreckles: what’s the trick to a quick costume change especially with tight pants?“ There’s only one very fast one. I have helpers.

“Jaký trik tkví v těch rychlých převlecích kostýmů, obzvláště toho s s upnutými kalhotami?” Je tam jenom jeden hodně rychlý převlek (řekla bych že ten první – tam Adam opravdu nemá moc času). Mám pomocníky. (No řekněte – nechtěli byste být na místě těch pomocníků? :D)

 

“@theresaevansx: @adamlambert what’s your favourite thing about the glamberts? ????” passion and enthusiasm.

“Co máš rád na Glamberts?” Oddanost a nadšení

 

glambertparty: @adamlambert current ringtone” Another One Bites the Dust ! Haha no lie.

“Současné vyzvánění (mobilu).” Another One Btes the Dust! Haha, nelžu.

 

“@ritzy0525: @adamlambert What happened to the white tour pants?” I saw a photo and I didn’t like the way they looked.

“Co se stalo s těmi bílými kalhotami na turné?” Viděl jsem fotku a nelíbilo se mi jak na ní vypadají.

 

Retweeted by ADAM LAMBERT

Jesse Roberts @gayjessejay •

@adamlambert @midori12k why are you even wearing pants at all

Proč vůbec nosíš kalhoty?

(Adam tenhle tweet retweetnul, protože jej zřejmě pobavil a pak jej ještě retweetla i jeho kamarádka Alisan Porter a přidala k němu řadu rozesmátých smajlíků: https://twitter.com/alisanporter/status/499750799149248514

Zatímco jeho stylistka k tomu tweetla:

Jen Rade ‏@stylistjenrade 

LOL! Maybe next time! „@gayjessejay: @adamlambert @midori12k why are you even wearing pants at all“

 LOL! Možná příště! „@gayjessejay: @adamlambert @midori12k Proč vůbec nosíš kalhoty“ :D)

 

“@binkleywtf: @adamlambert do you have multiples of each piece?” Some pieces yes.

“Máš více kousků od všeho?” U některých ano. (Řeč je o Adamových převlecích na turné.)

 

“@chloefilice: HAVE YOU BEEN WATCHING TRUE BLOOD THIS SEASON ???? Im so sad that it’s ending :(” YES! I love it. I’m sad too. But it’s time

“Díváš se tuto sozónu na True Blood? (Pravá krev – americký televizní seriál http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C3%A1_krev ) Jsem tak smutná, že to končí.” Ano, miluji to. Ale už je na čase.

 

“@mauriciogfa: @adamlambert any suggestions for coming out?” Just get it over with!

“Nějaké návrhy jak říct veřejně že jsem gay?” Prostě to udělej!

 

“@bellesxxoo: @adamlambert After the shows what do you like to do?” Eat. Lol.

“Co rád děláš po vystoupení?” Jím. Lol

 

“@02louise: @adamlambert What do you think of your french fans ?” I want to come perform for u more. ;)

“Co si myslíš o svých francouzských fanoušcích?” Chci pro vás vystupovat častěji.

 

“@artpop_123: @adamlambert thoughts on miley??” She’s a rock star and a badass. Also very real in person, genuine. ;)

“Názor na Miley?” Je rock star a drsňačka. Je také hodně přímá ve skutečnosti, upřímná.

 

“@imjulianm6: you get more handsome/cute/hot/etc as time goes by, what’s your secret?” Thank u. I think so much of it comes from the inside

“Jsi čím dál tím hezčí/roztomilejší/víc sexy/atd., jaké je v tom tajemství?” Děkuji. Myslím, že to většinou vychází z mého nitra.

 

“@whoevenischloe: @adamlambert what record label are you signed to?” Time will tell. ;)

“Se kterou nahrávací společností máš smlouvu?” To se časem dozvíte.

 

“@glamftswag: @adamlambert you speak spanish?” No. I should learn that too.

“Mluvíš španělsky?” Ne. Tuhle řeč bych se měl taky naučit.

 

“@bertab88: I read somewhere that Gene Simmons said that you coming out hurt your career. I don’t think it did but do you?” He’s an ass

“Někde jsem četla, že Gene Simmons řekl, že Tvé veřejné přiznání k tomu, že jsi gay ublíží Tvé kariéře. Nemyslím si, že tomu tak bylo, ale co Ty?” Je osel.

 

“@sandraaml: @adamlambert who is your celebrity crush? x2” omg I have so many. Lol. I’m Boy crazy.

“Do které celebrity jsi zblázněný?” OMG, mám jich tolik. Lol. Jsem ‘Boy crazy’ (Boy crazy znamená podle Urban Dictionary, že vás přitahuje/líbí se  vám hodně mužů: http://cs.urbandictionary.com/define.php?term=Boy%20Crazy )

 

“@mermaidmodel526: @adamlambert Will you ever go back to the WWFM look?” Prob not honey. That was sooo 5 yrs ago. Lol

“Budeš někdy zase vypadat jako v době kdy jsi zpíval WWFM?” Asi ne zlato. Tohle je 5 let stará doba. Lol

 

“@midori12k: @adamlambert Do you drink a special throat coat tea before/during performances ?” Yeah during. Raw honey too.

“Piješ speciální Throat Coat čaj (http://contentinjection.com/wp-content/uploads/2013/09/organic-throat-coat-tea.jpg ) během vystoupení?” Jo, během něj. A taky med.

 

“@christy0907: @adamlambert Gauge size?” ZERO. ;)

“Jaká je velikost Tvé dírky v uchu?” Nula.

 

“@lexcorrin: @adamlambert thoughts on @arianagrande ? ❤️16” she’s so pretty! Great voice.

“Co si myslíš o Arianě Grande (https://twitter.com/ArianaGrande )” Je moc hezká! Má skvělý hlas.

 

“@sabrinaluvsadam: @adamlambert what’s your favorite song by @ferras” aliens and rainbows.

“Jaká je Tvoje oblíbená písnička od Ferrase?” Aliens and Rainbows (https://www.youtube.com/watch?v=DgIGrRWY_ak )

 

“@chomikscoffee: @adamlambert Thoughts on @ddlovato ?” She’s got a killer voice. We get along really well. ;)

“Co si myslíš o Demi Lovato?” Má fantastický hlas. Vycházíme spolu opravdu dobře.

 

“@misspietersee: @adamlambert describe @nayarivera in one word.” Spicey

“Naya Rivera jedním slovem.” Pikantní.

 

“@vinmoorekoiv: @adamlambert what do you think about Kerli? https://twitter.com/VinMooreKoiv/status/499721122943086592/photo/1 ” super sweet

“Co si myslíš o Kerli? Báječně roztomilá. (Adam se s Krli setkal na NewNowNext Awards v roce 2012https://www.youtube.com/watch?v=CAxSz4X7BP4#t=42 )

 

“@sechariaddict: have you seen or are you going to see @katyperry for the prismatic world tour?” Yes I saw it in London! Very impressed.

“Byl jsi nebo půjdeš se podívat na Katy Perry v Prismatic World turné?” Ano, viděl jsem ji v Londýně! Udělala na mně velký dojem!

 

“@themegd: @adamlambert do you miss singing theater” I miss the theatre community most of all.

“Chybí Ti muzikálové divadlo?” Nejvíc ze všeho mi chybí divadelní komunita.

 

“@glamshitcrazy: Totally random but Team Edward or Team Jacob ????? I was watching an interview were this was mentioned” girl what year is it?

Zcela náhodné, ale Tým Edward nebo Tým Jacob?? Dívala jsem se na rozhovor, kde o tom byla zmínka.” Děvče, který je to rok? (Myslím, že mnozí z vás vědí, že je řeč  o ‘Stmívání’ – ‘Twilight’ http://cs.wikipedia.org/wiki/Stm%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD_(s%C3%A1ga) )

 

“@theorigfrodo: Hey how long is this party gonna last? I’m already late for a date! (lol) #ItsAdamsFault” OMG GO ON UR DATE!!!

“Ahoj, jak dlouho tahle Twitter párty potrvá? Přijdu opravdu pozdě na rande! (lol) #ItsAdamsFault” OMG JDI NA RANDE!!!

 

“@twotonedslaying: @adamlambert The question everyone wants to know… Adam… are you dating? xD” not really, no. I’m on tour !

“Otázka na kterou chce znát odpověď opravdu každý… Adame… chodíš s někým? xD” Ani ne, ne. Jsem na turné!

 

“@liamseyebrows: are you a fan of one direction? pretty hot band at the moment, apparently” they have good songs and seem like nice guys.

“Jsi fanouškem One Direction? Ta skupina je  právě teď zjevně v kurzu” Mají dobré písničky a vypadají jako milí kluci.

 

“@piercethejuya: @adamlambert what are your thoughts on @tacobell?” GLUTEN

“Co si myslíš o Taco Bell (https://twitter.com/TacoBell )” LEPEK

 

“@jessicatofalli: @adamlambert if you could ask Freddie one question, what would it be?” Wanna get a drink?

“Kdybys mohl Freddiemu položit jednu otázku, jaká y to byla?” Dáš si drink?

 

Thanks lovelies !!

Děkuji zlatíčka!!

(No, ‘lovelies’ nejsou ve skutečnosti zlatíčka, ale mně fakt nenapadá žádný příhodný ekvivalent pro tohle slovo. V angličtině to znamená nádherní, příjemní, krásní lidé – tedy něcojako když Dr. Bri na koncerě oslovuje publikum “beautiful people” :)).

 

Adamův Twitter (pokud byste si chtěli přečíst tu TP přímo tam: https://twitter.com/adamlambert

 

shimoli

Author shimoli

More posts by shimoli

Join the discussion 7 Comments

 • Tereza Pavlovcová napsal:

  Skvělá twitter party! :DD
  Moc Ti děkuju za překlad. :))

  • shimoli napsal:

   Není zač. Díky za komentář! 🙂

  • Shimoli710 napsal:

   Ouch, odpověděla jsem a někde se to ztratilo ??
   Takže ještě jednou díky moc za komentář a jsem ráda, že se Ti ta Twitter párty líbila. 🙂