Skip to main content

8:30PM PT (Adam time) Takže jsem se konečně dočkali další Twitter párty asi kolem páté hodiny ranní našeho času (což znamená, že většina z nás samozřejmě spala – damn, jako by ty Twitter párty nemohl dělat v nějakou “normálnější” dobu :D)

Eileen t(-_-t) ‏@TrespassMyAss
@adamlambert So will there be a Trespassing music video?

Otázka: Takže bude tam hudební video Trespassing?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@TrespassMyAss prob not darlin… Sorry.

A: pravděpodobně ne drahá… Je mi líto.

Michelle ‏@insomniac19
I was just about to go to bed, too! Damn you @adamlambert! Haha! Okay…how’s the detox/cleanse going? I’m on Day Two.

O: Právě jsem chtěla jít do postele! Sakra do tebe, @adamlambert! Haha! Okay… jak jde ten detox?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@insomniac19 ooh it’s a min over matter thing. Ha. But I feel good. Then weird. Then good.
A: ooh, to je záležitost několika minut (no, pokud tím myslel tu Twitter párty, tak má zajímavý pojem o “několika minutách” – trvalo to víc jak hodinu :DD, pozn. př.). Ha. Ale cítím se dobře. Pak divně. Pak dobře. 🙂

I Trust Da Bitch ‏@kkkkkickinin
@adamlambert is sauli cute or hot?

O: Je Sauli roztomilý nebo sexy?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@kkkkkickinin both. Duh

A: Obojí.

Jaime DelRossi ‏@Jaimedel521
@adamlambert when r u coming back to Philly?

O: Kdy přijdeš zase do Philly (předpokládám, že myslí Philadelphii)

Adam Lambert ‏@adamlambert
@Jaimedel521 I don’t know anything about travel after the dates that have already been announced.

A: Nevím o žádné cestě mimo ta data, která už byla oznámena.

Chi Chi ‏@Cattibrie78
@adamlambert Where did Sauli get those Aries horns? My friend wants them!

O: Odkud měl Sauli ty beraní rohy? Můj přítel je chce! 🙂

Adam Lambert ‏@adamlambert
@Cattibrie78 ask Raja! We were playing dress up in his closet.

A: zeptej se Raji! Vypůjčili jsme si věci z jeho šatníku.

Andrée V. ‏@BeauCommeUnDieu
@adamlambert – do you like the red or black licorice

O: máš rád červenou nebo černou lékořici

Adam Lambert ‏@adamlambert
@BeauCommeUnDieu red

A: červenou

sara rakstar ‏@saraplusadamm
@adamlambert would you see rock of ages ? Vegas just got it on the strip and I thought it was amazing!

O: Viděl jsi rock of ages? Právě to začali dávat na Vegas Strip a já si o tom myslím, že je to úžasné!

Adam Lambert ‏@adamlambert
@saraplusadamm I saw it years ago in LA when it first started. I actually auditioned for it but didn’t get it. It’s a cute show I enjoyed

A: Viděl jsem to před několika lety v LA, když to začali hrát. Vlastně jsem byl na konkurzu pro ten muzikál, ale nedostal jsem tu roli. Je to hezká show, která se mi líbila.

Rebecca ‏@glamerizemeadam
@adamlambert how’s the weather where you are?

O: jaké tam máš počasí?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@glamerizemeadam it’s actually a little cold for LA.

A: Vastně, na LA je tu celkem zima.

Lisa Harrington ‏@lisaharrington4
@adamlambert any style changes for 2013…u must be bored by now…it’s already Jan 9th;)

O: nějaká změna stylu v roce 2013… už se musíš nudit… je už 9. ledna

Adam Lambert ‏@adamlambert
@lisaharrington4 nothing planned- u should know by now I’m pretty impulsive.

A: nic plánovitého – měla bys už vědět, že jsem pěkně impulsivní. 🙂

♥MoonbeamJo♥ ‏@MoonbeamJO
@adamlambert Are you still feeling Jet lagged?

Pořád cítíš následky Jetlagu?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@MoonbeamJO yeah ;(

A: jo ;(

Saule ‏@StoneAngelL
@adamlambert Always have been interested in what book do you really love? Maybe it made influence on you?

O: Vždycky mně zajímalo kterou knížku máš doopravdy rád? Možná tě to ovlivnilo?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@StoneAngelL there’s a book called „The Velvet Rage“. It’s a non-fictional sociological study of the Gay community. Very enlightening.

A: je tam knížka, která se jmenuje “The Velvet Rage”. Je to populárně naučná sociální studie Gayské komunity. Velmi poučné.

55glamgal ‏@55glamgal
@adamlambert Why do radio stations always ask you the same questions? Do they really not know the answers?

O: Proč se rádiostanice ptají pořád na ty samé otázky? Opravdu neznají odpovědi?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@55glamgal hahah yeah it gets redundant sometimes. But they mean well.

A: hahah, jo, někdy je to duplicitní. Ale oni to myslí dobře.

Allia Chulov ‏@AlliaChulov
@adamlambert What role did you audition for in Glee?

O: Na jakou roli jsi dělal konkurz pro Glee?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@AlliaChulov Fin. Hahahha def a stretch. They said- u have a great voice but ur too old! Lol

A: Fin. Hahahha definitivně nepravděpodobné. Oni řekli máš dobrý hlas, ale jsi příliš starý! Lol

AdamGlamGod ‏@GlitterMuppet
@adamlambert if you could just take off, anywhere you wanted to, right now, where would you go?

O: kdybys právě teď mohl jít kamkoliv bys chtěl, kam bys šel?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@GlitterMuppet I want to visit Rio or Barcelona.

A: Chci navštívit Rio nebo Barcelonu.

Alexis ♎ ‏@featheredraven
@adamlambert If you could name your facial hair, what would it be? Would you keep the fandom name of Melvin?!? haha

O: Kdybys mohl pojmenovat své vousy, jaké jméno by to bylo? Zůstal bys u jména tvého fandomu Melvin?!? haha

Adam Lambert ‏@adamlambert
@featheredraven I wouldn’t name it at all. Ha!

A: Já bych to nepojmenoval vůbec. Ha!

Adam Lambert ‏@adamlambert
Have u all seen previews for the cool movies coming out? „Beautiful creatures“ and „the mortal instruments“ look so cool!

A: Viděli jste ty upoutávky na ty cool filmy co vycházejí? “Beautiful creatures” a “the mortal instruments” vypadají tak dobře!

~αυѕтιи ρσωєяѕ~ ‏@ChocolateThirst
@adamlambert I love love love how Emmy Rossum is in beautiful creatures. she’s the full package

O: Moc, moc se mi líbí Emmy Rossum v ‘beautiful creatures’. Je skvělá se vším všudy

Adam Lambert ‏@adamlambert
@ChocolateThirst yeah she’s great on Shameless too. I love that show. Excited for the new season!

A: jo, je skvělá v Shameless taky. Miluji tu show. Těším se na novou řadu!

LADY MAYNARD ‏@NicolaHaldezos
@adamlambert have you ever thought if traveling to the Greek Islands

O: přemýšlel jsi někdy o tom, že by ses vydal na Řecké ostrovy?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@NicolaHaldezos that would be fun!

A: To by bylo bezva!

Cell Phone Mary lol ‏@bayoulady60
@adamlambert So what body parts would you name Don’t answer me lol

O: Takže které části svého těla bys pojmenoval Neodpovídej mi lol

Adam Lambert ‏@adamlambert
@bayoulady60 no names. Just Adam.

A: žádná jména. Prostě Adam.

brileep of faith ‏@monfurt
@adamlambert Do you think it’d be fun to be on glee now?

O: Myslíš, že by to bylo fajn, být teď na glee?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@monfurt totally.

A: Naprosto. 😉

Bαttle Scαrs. ‏@InNirvanaStay_
@adamlambert would you dye your hair purple or something crazy like that?

O: zabarvil by sis vlasy na fialovo nebo něco podobně šíleného?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@InNirvanaStay_ ya never know

A: nikdy nevíš

sumrandom gurl ‏@sumrandomgurl
@adamlambert what’s ur new favorite TVTV series u r addicted to….

O: jaké jsou tvé oblíbené seriály na kterých jsi závislý…

Adam Lambert ‏@adamlambert
@sumrandomgurl favs are American Horror Story, Dexter, mad men, Breaking bad, californication, weeds (now over), shameless, downton abbey

A: mé oblíbené jsou American Horror Story, Dexter, mad men, Breaking bad, californication, weeds (now over), shameless, downton abbey, glee, smash,

♥ Leah ♥ ‏@bravaavani47
@adamlambert Any little OCD quirks you find flaring up when you’re at home?

O: Máš nějaký zvyk, kterého se nemůžeš zbavit a který se projeví vždycky, když jsi doma?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@bravaavani47 yeah I can’t put this damned phone down hahah

A: jo, nemůžu vypnout ten svůj zatracený telefon hahah

(Break in Tweeter party while Adam takes a phone call.)
Přestávka v Tweeter party po dobu co Adam odpovídá na telefon.

Daydreamin ‏@daydreaminmylif
@adamlambert Did you get a phone call or are you watching The People Choice Awards?

O: Někdo ti volal nebo se díváš na The People Choice Awards?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@daydreaminmylif phone call ha

A: telefonní hovor ha

SUSAN ‏@BUSYBEE8
@adamlambert what’s your favorite character on Downton Abbey? Mine is Daisy, she gets no respect

O: Jaký je tvůj oblíbený charakter v Downton Abbey? Můj je Daisy, ona nebere ohledy

Adam Lambert ‏@adamlambert
@BUSYBEE8 I love Maggie Smith

A: Já mám rád Maggie Smith

haley 1/1 ‏@HalienSweetHART
@adamlambert Are you a fan of Haley Reinhart?

O: Jsi fanouškem Haley Reinhart?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@HalienSweetHART yes! Her voice is rad.

A: ano! Její hlas je fantastický (rad je slangově cool, pozn. př.)

Amber ‏@sevenxdaizy
@adamlambert Opinions on One Direction?

O: Co si myslíš o One Direction?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@sevenxdaizy they look like they’re having a great time. High, playful energy. Well produced music.

A: vypadá to, že se skvěle baví. Hodně energie a hravosti. Dobře vyprodukovaná hudba.

Olya Lambert ‏@DREAMaboutADAM
@adamlambert Will we ever see trespassing video or we just must waiting?

O: Uvidíme někdy trespassing video nebo prostě musíme čekat?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@DREAMaboutADAM it prob ain’t gonna happen. ;(

A: Tohle se pravděpodobně nestane. ;(

♥1D-Glambert♥ ‏@sandraAML
@adamlambert hmm… what is Sauli’s favorite song from Trespassing?

O: hmm… jaká je Sauliho oblíbená písnička z Trespassing?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@sandraAML Sauli likes the Pharell tracks. And Broken English

A: Saulimu se líbí ty stopy od Pharella. A Broken English

cwm122 ‏@cwm122
Sauli has good taste! @adamlambert: @sandraAML Sauli likes the Pharell tracks. And Broken English

O: Sauli má dobrý vkus (+ retweet Adamovy odpovědi)

left beef ‏@_paperm00n
@adamlambert can u help me with my homework

O: Může mi pomoct s domácím úkolem

Adam Lambert ‏@adamlambert
@_paperm00n sure! What’s the subject. Question?

A: Jasně! Na jaké téma? Otázky?

left beef ‏@_paperm00n
@adamlambert who would the target audience when writing a monologue about activism

O: koho by sis vybral jako cílovou skupinu posluchačů, kdybys měl psát monolog o aktivismu

Adam Lambert ‏@adamlambert
@_paperm00n mmm I guess anyone that wanted to be active? Lol

A: mmm Hádám kdokoliv, kdo by chtěl být aktivní? Lol

left beef ‏@_paperm00n
i wonder if my english teacher will believe me if i tell him adam lambert helped me w my homework
(Tohle nebyla otázka na Adama, ale komentář na jeho odpověď): zajímalo by mně, jestli mi můj učitel bude věřit až mu řeknu, že mi Adam Lambert pomohl s mým domácím úkolem

Bewbie. ‏@ItsSkyyxX
@adamlambert What’s your favorite position? I mean what! Too much?

O: Jaká je tvá oblíbená pozice? Myslím co! Je to přespříliš?

Adam Lambert ‏@adamlambert
@ItsSkyyxX naughty

nemravné

Bewbie. ‏@ItsSkyyxX
@adamlambert THAT DOESN’T ANSWER THE QUESTION ADAM. Im sorry. I can’t help it! You give me feels. ._.

O: tohle není odpověď na tu otázku Adame. Je mi to líto. Nemůžu si pomoct! Dal jsi mi takový pocit.._.

(Po tamté otázce na tu polohu se Adam na pěkně dlouhou dobu odmlčel. Bez vysvětlení. Pozn. př.)

kepilynn ‏@kepilynn808
@adamlambert Has anyone ever told you that Trespassing is such a great fucking album? You’re welcome.

O: Řekl ti vůbec někdy někdo že Trespassing he tak super bezvadné album? Nemáš zač.

Adam Lambert ‏@adamlambert
@kepilynn808 thank you!

A: Děkuji!

← in love ‏@galyachernikova
@adamlambert i want on the next your album songs in ROCK style. *whole lotta love*

O: chci na tvém dalším albu písničky v rockovém stylu. *whole lotta love*

Adam Lambert @adamlambert
@galyachernikova *wink*

*mrk*
(no, co myslíte, je to jako: *mrk* – mysli si co chceš nebo *mrk* – jasně, já taky. Já bych byla ráda, kdyby to bylo to druhé. 😀 Pozn. př.)

shimoli

Author shimoli

More posts by shimoli