Skip to main content
překladyrozhovory

Adam Lambert pro HELMI

By 11.6.201220 července, 20145 Comments

Tenhle článek není přeložený z původního zdroje, ale z anglického překladu.
Původní článek můžete najít zde:
Sauli Koskinen inspirací pro nové album Adama Lamberta

Rozhovor s Adamem Lambertem v MTV3/Helmi, 06/08/12

This is what attracted Adam Lambert to Sauli – new album inspired by love
To co připoutalo Adama Lamberta k Saulimu – nové album inspirované láskou

Adam Lambert reveals to Helmi that falling in love with Sauli Koskinen inspired him in the writing of his new album, Trespassing. But what was it about the Finnish Big Brother winner that the American musician first fell in love with?
Adam Lambert prozradil Helmi, že to, že se zamiloval do Sauliho Koskinena ho ispirovalo k napsání jeho nového alba Trespassing. Ale co bylo to první, co upoutalo Amerického hudebníka na finském vítězi Velkého Bratra?

American singer Adam Lambert, 30, tells Helmi all about his new album and the love that inspired it.
Americký zpěvák Adam Lambert (30), vypráví Helmi všechno o jeho novém albu a lásce, která ho inspirovala.

Pro celý článek klikněte prosím na odkaz „celý článek“ v horní liště.

According to Adam, Trespassing, which debuted at number 2 on the official Finnish album chart, is fierce and instinctive, but with a touch of funk. He is delighted at the success his new creation is enjoying.
Podle Adama je Trespassing, který debutoval na čísle 2 oficiálních finských žebříčků divoké a instinktivní, ale s prvky funku. Je potěšený úspěchem, který má jeho nová tvorba.

– I’m happy that Finns like my new album! Adam rejoices.
“Jsem šťastný, že Finům se líbí mé nové album!” raduje se Adam

– Over the past couple of years and with this album in particular, I’ve found my new sound, which I think is really pure me. Of course artists like Michael Jackson, Madonna, Prince and George Michael, whose music I listened to when I was growing up in the ’90s, have influenced me, so you can probably recognize their legacy in my newest album.
“Během posledních několika let, a s tímhle albem obzvlášť jsem změnil svůj styl hudby a myslím si, že tohle zní opravdu jako já. Samozřejmě, ovlivnili mně umělci jako Michael Jackson, Madonna, Prince a George Michael, jejichž hudbu jsem poslouchal když jsem v devadesátých letech vyrůstal, takže asi rozeznáte jejich odkaz v mém nejnovějším albu.”

Themes of love and heartbreak
Témata lásky a zlomeného srdce

Adam reveals that while many things inspired him in the making of the album, the most important one is love.
Adam prozradil, že i když měl hodně zdrojů inspirace pro své album, nejdůležitější z nich byla láska.

– Love was a central inspiration. That’s what the album is about. I also processed heartbreak and insecurity through the album. I’ve always been kind of an outsider, but I’m proud of it. It gives me strength and self-confidence. So there were a lot of themes on the album.
“Láska byla hlavní ispirací. O ní je tohle album. Zažil jsem rozchod a nejistotu během práce na tom albu. Vždycky jsem byl tak trochu outsider, ale jsem na to pyšný. Dává mi to sílu a sebejistotu. Takže tam je hodně námětů, na tomhle albu.”

The American singer has been in a relationship with Finnish Sauli Koskinen, 27, for two years. Adam says the relationship is doing well and has changed him.
Jeho vztah s Finem Sauli Koskinenem (27) trvá 2 roky. Adam říká, že jejich vztah je dobrý a že ho to změnilo.

– Love has given me confidence and security in my professional as life as well, and it inspires me in everything I do.
“Láska mi dala pocit jistoty a bezpečí v mém profesionálním i osobním životě a je mou inspirací pro všechno co dělám.”

This is what Adam fell in love with
Tohle je do čeho se Adam zamiloval. (Přiznám se, tahle věta mi moc nedává smysl – je jakoby vytržená z kontextu. Nebo možná že sám překlad z původního zdroje do angličtiny nebyl přesný. Pozn. př.)

Adam and Sauli, whom we know from Big Brother Finland, met in Helsinki in 2010, and quickly fell in love.
Adam a Sauli, kterého známe z finského Velkého Bratra, se potkali v Helsinkách v roce 2010 a brzo se do sebe zamilovali.

– There are so many different things about Sauli that I fell in love with, but above all he’s so good-looking! He’s also funny and honest, Adam says, moved.
Je hodně různých věcí, které na Saulim miluji, ale především, on je tak hezký. Je také zábavný a upřímný, říká Adam pohnutě.

The Los Angeles based couple doesn’t let cultural differences interfere in their relationship.
– Our relationship doesn’t suffer from the fact that we’re from different countries. We’ve learned to focus on what we have in common, not the things that differentiate us.

Pár, který žije v Los Angeles nedovolí, aby se kulturní rozdíly vměšovaly do jejich vztahu.
“Náš vztah nestrádá kvůli tomu, že jsme z odlišných zemí. Naučili jsme se soustředit na to, co máme společného, ne na věci, které nás rozdělují.”

– We have similar interesting experiences of fame and being on tv. Sauli was on Big Brother, I was on American Idol. We both have had to get used to the idea that everybody recognizes our face. That brings us together.
“Máme podobné zajímavé zkušenosti se slávou a účastí v televizi. Sauli byl v Big Brother, já v American Idol. Oba jsme si museli zvyknout na to, že náš obličej každý zná. Tohle nás spojuje.

Article by Leena Salo for MTV3/Helmi
Leena Salo pro MTV3/Helmi

Anglický překlad

sharka

Author sharka

More posts by sharka